2014. március 28., péntek

Kulturális sivatag (g)

Kommenteket olvasgatok a „párizsi szilícium völgy”-höz kapcsolódóan – itt éppen recruter talents-oznak. Nem tudok erről a helyről semmit, lusta vagyok utánanézni, magát a cikket sem olvasom el – jó esetben adatokat sorolnak, de ez unalmas; rosszabb esetben a szerző saját nézőpontját erőlteti az olvasóra, ez ugyan érdekes, de nem tudom, ki írta, nem bízom meg idegenekben.:-)
Ezt a formálódó franciaországi kutatási központot hasonlítják össze a kaliforniai Silicon Valley-vel. Az egyik hozzászóló „kulturális sivatagnak” nevezi az utóbbit egy blogra hivatkozva (a blogger – így zárulnak be a körök – az ottani magyar fesztiválról mondja, hogy az számára „oázis volt a kulturális sivatagban”).
Nekem a kifejezésről hirtelen két dolog jut eszembe.
Egy. A Werckmeister harmónák című filmben elhangzik egy gondolatmenet, Gyuri bácsi rögzíti hangszalagra az elmefuttatását. Természetesen erre sem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, arról van szó, hogy a világ leírása, majd ebből következően értelmezése (mert ezek a leírások jó paradigma módján értelmezésekké válnak) egyszer csak „technikusok” kezébe került: a példázat szerint a zenét, ezt a megfoghatatlan csodát Andreas Werckmeister megpróbálta valami rideg matematikai-logikai rendszeren keresztül megfogni (hasonlóan, ahogy Newton a tárgyi világot). Ezek tökéletlen, de praktikus rendszerek. Ez jutott eszembe a Silicon Valley-ről, mint kulturális sivatagról, mert ez egy szent helye ennek a technikusi világnak, a kutatók pedig afféle papjai, hitszónokai (hogy egészen a hasonlatba bonyolódjak); és ezeknek az embereknek, a jelek szerint nincs igénye elvontabb, mélyebb értelmezésekre, amiket a kultúrának az a szelete képvisel(het), amit a blogszerző is hiányol.
Kettő. Rémlik egy tanulmány arról, hogy különböző tudományos és művészeti területeken jellemzően melyik életkorban váltak érettekké a legjelesebbek. Ebből se sokra emlékszem, de a költőkre igen: jó néhány költő igen fiatalon képes volt kiváló műveket létrehozni. A lista másik felére az írók kerültek, ők inkább negyvenéves koruk után tudnak kiteljesedni. Egy fiatal rendesen él és megél (ezt-azt), egy idősebb ember emlékezik és analizál. Egy jó könyv nyilván cizelláltabb világlátást feltételez, Dosztojevszkij meg tudta írni Raszkolnyikovot, de Raszkolnyikov nem tudta volna Dosztojevszkijt (nem is tette meg) (mai tudásunk szerint). Ha így nézem a dolgot, a Silicon Valley és a hozzá hasonló helyek elég félelmetesnek hatnak: ragyogó (technikusi) képességű és gondolkodású tinédzserek kezébe kerül aránytalanul nagy hatalom.
(Persze nem jön meg feltétlenül a korral a bölcsesség, és nem minden fiatal jackass-ezik, ezek a dolgok nem ilyen egyszerűen működnek, és még sorolhatnám feleleteimet saját megállapításimra: ezek a mondolatok csak játékok.)Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése